מדיניות פרטיות

מדיניות הגנת פרטיות

מדיניות הגנת פרטיות של משרד עורך דין אסף בן חור ( להלן "החברה" ו/או "האתר")

מטרת מדיניות זו להסביר הנהלים להגנה על פרטיות המשתמשים באתר של החברה, ואופן השימוש במידע, הנמסר באתר על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידי החברה עם השימוש באתר.

פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת השארת הפרטים "צור קשר" נועדו לצורך יצירת קשר עם מבקר באתר המעוניין בשירות משרד עוה"ד. המידע האישי, כמו גם מידע על תשלומים באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

מטרת האתר – חשיפה ויצירת קשר עם משרד עוה"ד והאתר אינו מאפשר מכירה/קנייה דרך האתר, אין אפשרות לרכישה דרך האתר וממילא מידע זה (גם אם הועבר בטעות בדף "צור קשר") אינו נשמר בשום מאגר.

אם תרצה שהחברה תיצור עימך קשר, תתבקש למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך ומספר הטלפון שלך. פרטים אלו יישמרו ונשתמש בהם רק על מנת ליצור עמך קשר כפי שביקשת.

החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים.

האתר יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). האתר רשאי להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

האתר אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן וכל העלאה או שליחה של מידע כזה הוא על אחריות השולח בלבד.

המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, האתר ימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את המידע בדבר השימוש שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית הסטודיו למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. האתר עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  הסטודיו איננו אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי האתר בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי הסטודיו משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך במידע ו/או הצעות יזומות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות הגלישה ופעולות אחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

Shopping Basket