הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה – 40,000 שח פיצויים

הטרדה מינית בעבודה איננה תופעה זניחה כלל וכלל. נהפוך הוא. על פי דו"ח רשמי שפורסם לאחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-33% מהנשים בישראל שסובלות מהטרדה מינית, נפגעות במקום עבודתן. 

ההטרדה יכולה להיות הן מילולית והן פיסית, והיא מקפלת בחובה השלכות משמעותיות. עד כדי הזכות של העובדת להתפטר ממקום עבודתה תוך שהיא גם מקבלת את פיצויי הפיטורין וגם פיצוי נוסף בשל היחס הפוגעני. 

כך אירע במקרה הבא, שהגיע עד לפתחו של בית המשפט העליון, כאשר עובדת זרה בתחום הסיעוד התפטרה לאחר שהוטרדה מינית בעבודתה (בגץ 9239/17). 

נגיעות ואף ניסיון לכפיית יחסי מין

העובדת טענה כי בעלה של המטופלת הסיעודית שלה ניצל את שעות הבוקר המוקדמות, ובעוד אשתו ישנה, נהג לגעת בה באופן לא הולם ובמקומות אינטימיים. כולל מקרים קשים בהם הבעל אף גרר אותה לחדר של בתו, שלא שהתה באותו העת בבית. כאשר הגיעו מים עד נפש, ובעקבות איום של הבעל כנגד המטפלת שאם היא לא תענה לו היא יכולה "לארוז את דבריה", העובדת הזרה אכן עזבה את הבית. 

הבעל ואשתו הסיעודית טענו בכתב ההגנה שהעובדת לא עזבה בגלל הטרדה מינית אלא משום שלא הייתה מעוניינת לבצע מטלות ניקיון. הנתבעים ניסו לטעון שהעובדת לא הלינה על הטרדה מינית בפני חברת התיווך שסייעה בהעסקתה, וכך גם בשני מכתבים למיצוי זכויות שנשלחו על ידה בסיוע עמותת "קו לעובד". 

עוד נטען על ידם שהעובדת, למרות טענותיה בדבר ההטרדה המינית, לא עזבה מיד אלא רק לאחר מספר חודשים. הודגש גם שבהליך פלילי שנפתח בעקבות האירוע, התיק נסגר בעילה של "חוסר אשמה". 

אני מאמין לך

בית הדין לעבודה בחן את הטענות וקבע כי הוא מקבל את גרסת העובדת. לגבי התיק במשטרה, למרות שהוא נסגר, עלתה ממנו גרסה אחידה וברורה של נגיעה בגוף בכמה הזדמנויות, ובניסיונות של הבעל לשכנע את העובדת הסיעודית לקיים עימו יחסי מין. 

בית הדין הוסיף כי גם אם הגרסה של ההטרדה המינית נמסרה באיחור, אין בכך בכדי להחליש אותו מיידית. ידוע כי כבישת תלונות בנוגע להטרדה מינית היא עניין נפוץ. 

שנאמר, "התופעה של כבישת התלונה בעבירות מין, ובכלל זה מעשי הטרדה מינית במסגרת העבודה, אינה נדירה, ולעניין זה הסברים אפשריים מסוגים שונים. לא פעם העובדת המוטרדת חשה בושה, עלבון וקלון או רתיעה מפני החשיפה ומפני מחירה החברתי והאישי של חשיפה כזו. חששן של קורבנות מינית להתלונן מתעצם, מטבע הדברים, כאשר המטריד הוא איש בעל סמכות הממונה עליהן במסגרת עבודתן" (ע"ע 06/274 פלונית נ' אלמוני). 

בתביעה הראשונה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה, נפסקו לטובת העובדת פיצויי פיטורין, תמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בסך כ-40,000 שקלים מכוח החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה (בשל ההטרדה המינית). 

הבעל והאישה ערערו לבית הדין הארצי לעבודה, אשר הפך את התוצאה וקבע כי העובדת התפטרה ואיננה זכאית לפיצויי פיטורין (או הודעה מוקדמת). עתירה לבית המשפט העליון הביאה לביטול פסק הדין שניתן בערכאה הארצית, ולקביעה כי העובדת אכן זכאית לפיצויי פיטורין בשל הטרדתה. 

בג"צ קבע כי במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה, יש מקום לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, שכותרתו "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים". כלומר, "ההטרדה המינית עולה כדי נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו", נכתב בפסק הדין בבית המשפט העליון. 

Businessmen with cash

בקשה לתשלום דמי טיפול ארגוני

בית הדין דחה תביעת ארגון מעסיקים לתשלום דמי טיפול ארגוני

בישראל ישנם לא מעט ארגוני מעסיקים אשר פועלים בענפים שונים. למרות שהם אינם תמיד בחזית התודעה, אלו ארגונים שיש להם חשיבות רבה מאד לכיסוי עובדים בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. מומחים סבורים (במידה רבה של צדק) כי ללא ארגוני המעסיקים, עובדים רבים בישראל לא היו נהנים מזכויות כמו דמי הבראה, חובת הפרשה לפנסיה ועוד. 

תקציביהם של ארגוני המעסיקים מבוססים (בין השאר) על תשלום שהם גובים ממעסיקים בהתאם להיקף העובדים המועסקים על ידם. תשלום זה, הקרוי "דמי טיפול ארגוני מקצועי", הוא זכות של ארגון המעסיקים מכוח החוק. זכות אשר מטרתה לאפשר לארגוני המעסיקים להתקיים, ולמנוע מצב של "רוכבים חופשיים" שנהנים מהישגי הארגון אך לא נושאים בתשלום בגין כך. כלומר, נהנים ממידה רבה של "שקט תעשייתי" שמקורו בצו ההרחבה המושתת על ההסכם הקיבוצי, וכן משורה ארוכה של פעולות של ארגון המעסיקים לקידום האינטרסים של החברים בו. 

חובת התשלום מהווה מעין תמריץ עבור ארגוני מעסיקים להגיע לחתימה על הסכמים קיבוציים כלליים שיסדירו את יחסי העבודה וישפרו את תנאי העסקת העובדים בענף הספציפי. 

סעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957 קובע את החובה לשלם לארגון מעבידים דמי טיפול. החובה נובעת מכך שחל על המעסיק צו הרחבה, ושארגון המעבידים הוא צד להסכם קיבוצי שהורחב. מכוח החוק הותקנו בישראל תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני – מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז-1977. 

אך מה קורה כאשר מעסיק טוען שהוא לא חייב בתשלום דמי טיפול? במקרים אלה, ייתכן והמחלוקת תונח לפתחו של בית הדין לעבודה. לא אחת, עסקים טוענים שהם אינם חייבים בתשלום דמי טיפול ארגוני משום שלא חל עליהם צו ההרחבה להסכם הקיבוצי שארגון המעבידים המבקש את התשלום הוא צד לו. 

כאשר ארגון המעבידים טוען לזכאותו לדמי טיפול מעסק המתנגד לשלם, נטל ההוכחה רובץ לפתחו. ככל שיש ספק לגבי תחולת צו הרחבה, בוחנים את מכלול הנסיבות ונותנים משקל לפעילות העיקרית של העסק. 

מקרה מסוג זה נדון לאחרונה בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. זאת במסגרת בקשה של לשכת המסחר בתל אביב לתשלום דמי טיפול ארגוניים מחברה בענף המזון. לשכת המסחר טענה כי היא זכאית לדמי הטיפול מכוח העובדה שהנתבעת פועלת בענף המסחר והשירותים, ומפעילה עסק של שירותים ומסחר במוצרי מזון. 

הנתבעת טענה כי הלשכה לא זכאית לתשלום דמי טיפול ארגוני וכי היא אף מנהלת "מסע ציד" כנגד חברות שונות הנמצאות בבעלות מנהלה ובעל המניות שלה. עוד נטען כי לשכת המסחר כלל לא יודעת מהו תחום העיסוק של החברה, והיא מנסה להיתלות בהגדרות כלליות וגנריות שאפשר להחיל על אלפי חברות אחרות. 

מהו תחום העיסוק העיקרי?

לגבי תחום עיסוקה העיקרי, הנתבעת טענה כי היא עוסקת במתן שירותי פיתוח עסקי ומייצרת שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים. נטען כי היא מתנהלת אך ורק בחו"ל, ולא מקיימת כל פעילות מקומית בישראל. לגבי ייבוא מזון, נטען כי חלק זניח ושולי בלבד מפעילותה כולל ייעוץ ללקוחות בנוגע לייבוא מוצרי מזון לישראל. הא ותו לא. 

בית הדין לעבודה בחן את טענות הצדדים וקבע כי לשכת המסחר לא זכאית לתשלום דמי טיפול ארגוני מהחברה הנתבעת. בפסק הדין אף נמתחה ביקורת על לשכת המסחר שהיה נראה כי היא "לומדת" על עיסוקה של הנתבעת מפרוטוקולים וכתבי טענות, ולא מתוקף "דרישה למסירת פרטים" (כפי שהיא רשאית לעשות לפי חוק). 

בסופו של דבר, בית הדין קבע במפורש – "לא הוכח כי ייבוא הוא עיקר עיסוקה של הנתבעת. אף אם הנתבעת מייבאת מוצרי מזון מסוימים, אין די ראיות לקבוע כי עיקר עיסוקה היא ייבוא". 


לשכת המסחר ניסתה לעלות בסיכומי ההליך טענה נוספת, לפיה הנתבעת חייבת בתשלום דמי טיפול ארגוני מכוח היותה חברה המספקת "שירותים". בית הדין קבע כי לא רק שהטענה לא נטענה כראוי (בסיכומים בלבד), היא נדחית גם לגופה. בפסק הדין נקבע שלא הוכח שהנתבעת מספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ וניהול, עוסקת בפרסום, עורכת קמפיינים או מבצעת מחקרי שוק. 

בסופו של דבר, לשכת המסחר בתל אביב לא עמדה בנטל ההוכחה שהוטל עליה להוכיח את עיסוקה העיקרי של הנתבעת, אשר מכוחו היא זכאית לתשלום דמי טיפול ארגוניים. התביעה נדחתה והלשכה חויבה בהוצאות משפט בסך 20,000 שקלים. 

משרד עורך דין

דיני עבודה

 

חוקי העבודה במדינת ישראל סבוכים, הם בנויים מחוקים רבים ושונים ומפסיקה שנאספה לאורך השנים אשר מרכיבים יחדיו את ההלכות המשפטיות הנהוגות בתחום העבודה. 

תחום זה מתעדכן חדשות לבקרים ובכל שנה יוצאים לאוויר העולם פסקי דין רבים כאשר לא מעט פעמים פסקי דין אלו ממש "משנים את חוקי המשחק" הן עבור המעסיקים הן עבור העובדים.

כחלק מעבודת המשרד אנו מתעדכנים מידי יום בכל הנושא של דיני העבודה והחידושים הרלוונטיים, מה שאומר שלקוחותינו נהנים ממקצועיות חסרת פשרות ומידע נרחב ועדכני – אשר לא פעם מהווים את ההבדל בין ניצחון סוחף להפסד צורם כשמדובר בהליך המשפטי.

משרדנו מלווה בייעוץ משפטי שוטף, ליווי בהליכי השימוע, בהליכי הפיטורין וגם בהליכים המשפטיים המתנהלים בבתי הדין השונים ברחבי הארץ ומייצגים גם מעסיקים וגם עובדים.

ייצוג מעסיקים וחברות

בין לקוחותינו המרוצים ישנן חברות היי טק, חברות בנייה, חברות הפקה ומפעלי ייצור ותעשייה, אותם אנו מלווים החל משלב של קליטת העובד על ידי הדרכה וליווי ליצירת תהליך חוקי שעומד בסטנדרטים המשפטיים, דרך הכנת חוזי העסקה מפורטים שיגנו על המעסיק מפני תביעות עתידיות יקרות ומיותרות, עד לשלב סיום העבודה בצורה חוקית ונבונה ואם בכל זאת הוגשה תביעה כנגד מעסיק אנו מלווים את העסק יד ביד, עם הרבה ניסיון, מקצועיות ויחס אישי.

 • ליווי בקליטת עובדים והכנת חוזיי העסקה
 • ליווי בהליכי שימוע ופיטורין.
 • הגנה על מעסיקים בתביעות דמי טיפול אירגוני.
 • מתן חוות דעת משפטיות.
 • מתן מענה ופתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות.
 • ליווי בהליכי הקמת וועד עובדים מצד המעסיק.
 • טיפול בגניבות, זליגת מידע ושמירה על סודות מסחריים 

ייצוג עובדים 

משרדנו עוסק רבות בהגנה על זכויות עובדים, החל משלב חתימת חוזה העבודה, דרך שמירה על הזכויות של העובד ביום יום, עד לשלב השימוע והפיטורין – יד ביד, במקצועיות לאורך כל התהליך. 

משרדנו מתלווה לעובדים בהליכי שימוע ומייצג אותם מול המעסיק – לצורך הגעה לתוצאה המיטבית עבור העובד.

בתביעות כנגד מעסיקים, אודות לניסיון הרב שצברנו, היחס האישי והמקצועיות חסרת הפשרות – משרדנו יודע איך להוביל תהליך משפטי בצורה אסטרטגית נכונה, לייצג בנאמנות ובמקצועיות ולהביא ללקוח את התוצאה המיטבית עבורו.

 • ליווי וייעוץ לפני חתימת חוזה עם המעסיק
 • ליווי וייצוג בשימועים ובהליכי פיטורין
 • תביעות כנגד מעסיקים בבית הדין לעבודה 
 • ראה מאמרים בנושא (לינק לדף המאמרים)
 • ראה כתבות בנושא (לינק לדף הכתבות)
Big boss threat and intimidating little employees

התעמרות בעבודה

פיצוי בשל התעמרות בעבודה – 20,000 שקלים

הצקות בעניין ביצועים מקצועיים, אמירות אישיות מעליבות, התפרצויות זעם, צעקות ואפילו איומים פיזיים. כ-200,000 ישראלים סובלים מדי שנה מהתעמרות בעבודה. כך לפי מחקר שנערך לאחרונה עבור משרד הכלכלה, על ידי פרופ' סיביל היילברון וד"ר יריב איצקוביץ (המכללה האקדמית כנרת). 

התעמרות בעבודה היא מצב של השפלות ויחס פוגעני כלפי עובד מצד ממונים או עמיתים. בשנת 2016 המושג "התעמרות בעבודה" אף קיבל תקדים משפטי בפסק הדין מפורסם בעניינו של מני נפתלי. אב הבית לשעבר של בית ראש הממשלה, שזכה לפיצוי בסך כ-80,000 שקלים בשל עוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מהתעמרות בעבודה. 

מאז ועד היום נדונו בבתי הדין לעבודה לא מעט תיקים שעסקו בנושא זה. אולם נכון להיום המבחנים להתעמרות בעבודה מבוססים רק על הפסיקה, בהעדר חוק ספציפי (הצעת חוק עברה בקריאה טרומית אך "נתקעה" במסדרונות הכנסת). 

להלן דוגמה למקרה כאמור שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע"ש 56525-12-17), ושמגלם היטב את ההשלכות של התעמרות בעבודה בשני מישורים:

 • הזכות להתפטר מבלי לאבד את פיצויי פיטורין. 
 • הזכות לתבוע (ולקבל) פיצויים בגין עוגמת נפש. 

מטבחי האימה: "תמונה עגומה של יחס פוגעני"

סיפורנו עוסק בטבח שסבל מקללות והשפלות מצד הממונה הישיר עליו. יחס פוגעני אשר גרם לו בסופו של דבר להתפטר בלית ברירה כעבור כשנה וחצי בלבד. 

"אני אהיה איתך כמו היטלר", "אני אאמלל אותך" ו"לא מגיע לאנשים כמוך משכורת", היו רק חלק מהביטויים שהושלכו כנגד התובע, שרק ביקש להתפרנס בכבוד. הטבח הגיש כנגד המסעדה תביעה לפיצויי פיטורין, פיצויים בגין עוגמת נפש ותשלום זכויות שונות. 

המסעדה טענה בכתב ההגנה שלא הייתה סביבת עבודה פוגענית, אלא יחסים רגילים ואפילו הדדיים. בית הדין בחן את הראיות וקבע כי הצדק עם הטבח. בין השאר על בסיס עדויות עובדים אחרים (לרבות עדי תביעה שהובאו להליך מצד המסעדה). 

"מהראיות התגלתה תמונה עגומה של יחס פוגעני של הממונים כלפי עובדי הנתבעת (המסעדה) שכלל קללות וצעקות", נכתב בפסק הדין, "לא היה מדובר באירוע חד פעמי אלא בדבר שבשגרה". הודגש כי ההנהלה הייתה מודעת לאווירה ששורה במסעדה, אך לא עשתה דבר בכדי לטפל בזה. 

התוצאה: כשהטבח לא היה יכול לסבול יותר את ההצקות וההשפלות, הוא החליט להפסיק את עבודתו ולהתפטר. לכאורה זהו צעד אשר לא מאפשר לו לקבל את פיצויי הפיטורין, וזאת משום שאלו מגיעים רק למי שפוטר (ולא לעובד שהתפטר). 

עם זאת, סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי במידה שעובד התפטר מחמת "הרעה מוחשית בתנאי העבודה", או בשל נסיבות אחרות לגביו שיוצרות מצב שבו אי אפשר לדרוש ממנו להמשיך בעבודה, "רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים". דהיינו, התפטרות המזכה בפיצויי פיטורין. 

בית הדין לעבודה קבע כי לאור מה שהוכח בפניו, המקרה נכנס בגדרי החוק, והטבח יהיה זכאי למלוא פיצויי הפיטורין. יתרה מזו, הטבח תבע וקיבל גם פיצויים בשל ההתעמרות בעבודה מכוח "עוגמת הנפש" שנגרמה לו. בית הדין פסק לטובתו סכום של 20,000 שקלים בעבור רכיב תביעה זה. 

לסיכום, 

התעמרות בעבודה, הגם שהיא טרם הועלתה עלי חוק, מוכרת היטב על ידי משפט העבודה הישראלי. מקרים של התעמרות בעבודה יכולים להצדיק הן התפטרות בדין מפוטר (התפטרות עם פיצויי פיטורים), והן פיצויים בגין עוגמת נפש. 

עובדים אשר נחשפים להתעמרות קשה בעבודה יכולים לבדוק את זכויותיהם, ומעסיקים אשר שומעים על התעמרות במקום העבודה צריכים לנקוט בצעדים ממשיים בכדי לעצור את התופעה. 

מעסיקים שימו לב. לא רק שהתעמרות בעבודה צריכה להיפסק ולקבל מענה, אלא שהיא גם פוגעת בכם ברמה הכלכלית והתפעולית. מחקרים מראים שעובדים שסובלים מהתעמרות נוטים להעדר יותר בעבודה, חשים בקושי לעמוד במטלות המונחות לפתחם וסובלים מלחצים נפשיים ואישיים. 

Businessman requesting for money loan, retro toned image, selective focus

חופשה ללא תשלום – דברים שכדאי לדעת

הוצאה כפויה של עובד לחופשה ללא תשלום מחייבת תשלום פיצויי פיטורין !

כך קבע פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין פיליפוביץ נ' סי.פי.אס מחשבים והנדסה בע"מ משנת 2003.

בפסק דין זה נקבע כי  – "אין זה מתקבל על הדעת כי מעביד "יוציא" עובד לחופשה ללא תשלום שאינה מעוגנת בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסכמת העובד, מבלי לקבוע את מועד סיומה של החופשה, כאשר "הוצאה" זו לא תיחשב כניתוק קשרי העבודה."

בית הדין קבע כי הוצאה כפויה של עובד לחופשה ללא תשלום היא למעשה פיטורים של העובד – 

במצב שכזה זכאי העובד להיחשב כ"מפוטר" לצורך קבלת דמי הפיצויים, מכתב סיום העסקה מהמעסיק

וכן לחתום אבטלה בלשכת התעסוקה ולקבל דמי אבטלה.

חשוב לשים לב – אין זה כמו מצב שבו העובד הסכים לחופשה ללא תשלום מסיבותיו שלו, אלא במקרים בהם העובד לא נתן הסכמתו המפורשת להוצאה לחופשה ללא תשלום. לעיתים, ובעיקר בתקופה האחרונה שבה אנו עדים להשבתת המשק עקב התפשטות נגיף הקורונה, לפעמים בחישוב "סיכון-סיכוי" של העובד הוא דווקא ירצה לצאת לחופשה שכזו וכן לשמר את הזכות לחזור למקום העבודה.

במקרה כזה – שבו ההוצאה לחופשה ללא תשלום היא בהסכמת העובד – חשוב לדעת !

1. על המעסיק לציין בטופס ההוצאה לחל"ת את תאריך התחלת החל"ת ואת תאריך הסיום שלו – במפורש.

    הוצאה לחל"ת ללא תאריך סיום מוגדר – כמוה כפיטורי העובד!

2. בסיום החל"ת – המעסיק חייב להחזיר את העובד לעבודתו הרגילה כפי שהייתה לפני החל"ת וגם למשכורתו שהייתה לפני החל"ת.

    אם המעסיק לא פעל כך – הרי שמדובר בהרעת תנאים המזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר ולקבל את כל זכויותיו כאילו פוטר!

3. בימים רגילים (טרום משבר הקורונה) חל"ת לא היה מזכה את העובד באפשרות לחתום בלשכה ולקבל דמי אבטלה – בשל המצב המיוחד, 

    אישרה הממשלה הסדר מיוחד שלפיו מי שהוצא לחל"ת (בהסכמה כמובן!) יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת החל"ת. 

    אך זהו הסדר מיוחד לתקופת המשבר הנוכחי ולא הכלל בנוגע לחל"ת בימים רגילים!

לכן – לפני שאתם חותמים, לפני שאתם מסכימים, לפני שאתם מקבלים החלטות הרות גורל בנוגע לקריירה שלכם – תרימו טלפון ותתייעצו !

רוצים לדעת יותר? צרו קשר ונתאם לפגישה על כוס קפה במשרדי

052-4246066

depositphotos_78372280-stock-photo-portrait-of-tired-young-business

שימוע לפני פיטורים

זכות העובד לקיום שימוע היא חובת המעסיק – לפי פסיקת בית המשפט !

חובת קיום השימוע לפני פיטורים אינה רשומה בחוקי העבודה – אלה יציר הפסיקה של בתי המשפט. חובה זו, שנבנתה עם השנים והוחלה גם על המגזר הפרטי וזכות העובד להיות מיוצג בשימוע ע"י עורך-דין הינה זכות יסוד שלא כדאי לוותר עליה.

בעבר, הזכות לשימוע עמדה רק לזכות עובדי המגזר הציבורי (עובדי מדינה, משטרה, מכבי אש וכד'). עם השנים, ובעקבות החלת עיקרון השוויון וזכות הטיעון המוקנים בדין לכל אזרח ואזרחית – הורחבה החובה לקיום שימוע גם לעובדי המגזר הפרטי.

וכך נקבע בפסק דין בעניין  חברת החשמל לישראל נ' תורג'מן (ע"ע (ארצי 701/07) (פורסם בנבו):

"החובה לקיים לעובד הליך של שימוע בטרם  פיטוריו מקורה בפסיקה. 

חובה זו מעוגנת בעקרון תום הלב החל ביחסי עבודה. מעקרון זה נגזרת חובת המעסיק לברר לעומק את עניינו של העובד המועמד לפיטורים, את הסיבות לפיטוריו ואת האפשרות לבחון את המשך העסקתו. "

בפסק דין אחר – נקבע פיצוי בסך 21,600 ש"ח – רק בגין היעדר זימון לשימוע ועריכת פרוטוקול לקוי!

*(סע"ש (ב"ש) 63085-12-12 אלמסי סופר סמדר נ' קרוקר אינטרנשיונל   בע"מ) (2015)

וישנם עוד פסקי דין רבים המזכים בסכומי פיצוי גבוהים מאוד, אם בשל פגמים בשימוע ואם בשל היעדר הזדמנות להתכונן לשימוע וכד'.

חשוב לדעת!

אי מלוי חובת השימוע הלכה למעשה על ידי המעסיק מזכה את העובד בפיצויים של אלפי שקלים ובמקרים בהם יחסי העבודה נמשכו שנים – נקבעו פיצויים גם בגובה של עשרות ומאות אלפי שקלים לעובדים !

הליכי משא ומתן או שיחות כלליות עם המעסיק מפעם לפעם – אינם תחליף לביצוע שימוע כדין.

אל תוותר על זכויותיך מול המעסיק – פנה אלינו עוד היום ואנו נילחם עבורך על זכויותיך ונדאג שתקבל פיצוי הולם מהמעסיק.

ben-hur-law.co.il

052-4246066

עו"ד אסף בן-חור.