משרדנו בתקשורת

חרף התנגדות חצי מהנושים: אושר הסדר לניצול שואה

בן ה-80 צבר חובות של 150,000 שקל לארבע חברות אשראי וסלולר. בעוד 'כאל' ו'פרטנר' הסכימו להצעת ההסדר שהגיש, 'ישראכרט' ו'ישראכרט מימון' התנגדו מבלי להתייצב או לנמק את עמדתן. הרשם קבע שהנסיבות המיוחדות והתנהלות המתנגדות מצדיקות את אישור ההסדר

הרשם גיא סמולרצ׳יק אישר לאחרונה הסדר נושים שהגיש חייב והוא ישלם רק 22,800 שקל בגין חובות של כ-150,000 שקל. ההסדר לא זכה לרוב בקרב הנושים וחצי מהם התנגדו לו. הרשם הבהיר שבסמכותו לאשר את ההסדר חרף העדר רוב לנוכח הנסיבות המיוחדות של החייב, ניצול שואה המתקיים מקצבאות, והתנהלות חסרת תום לב של הנושים המתנגדים.

החייב הגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים בגין חובות של 150,225 שקל ב-4 תיקי הוצאה לפועל. הנושים הם החברות כאל, פרטנר, ישראכרט בע״מ וישראכרט מימון (שתי האחרונות הן חברת אם וחברת בת ויוצגו על ידי אותו בא כוח).

החייב הסביר שבשנים האחרונות עקב ניהול כלכלי לא נכון וצפי להכנסות גבוהות יותר (בעת שעבד כסוכן מכירות) הוא ניצל מסגרות אשראי ונכנס לחובות. הוא הוסיף שמאז משבר הקורונה הוא אינו עובד ומתקיים מקצבאות ביטוח לאומי וקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

עוד הוא ציין שבחודשים האחרונים מצבו הבריאותי והנפשי הדרדר והוא נמצא במעקב של פסיכיאטר ועובדת סוציאלית. סך הכנסותיו עומדות על כ-8,500 שקל מתוכן יש לו הוצאות של כ-8,300 שקל על שכר דירה, כלכלה ורכב.

החייב הגיש הצעה להסדר נושים הכוללת תשלום חודשי בסך של 300 שקל למשך 36 חודשים ובסך הכל 10,800 שקל.

בהמשך שיפר החייב שיפר את הצעתו בסיוע בנותיו לתשלום סכום של 12,000 שקל במזומן, נוסף על פריסת התשלומים שהציע, ובסך הכל 22,800 שקל.

חברות כאל ופרטנר הסכימו להסדר. חברות ישראכרט בע״מ וישראכרט מימון התנגדו וביקשו הסדר תשלומים על סך 51,000 שקל בשלושה תשלומים.

הרשם גיא סמולרצ'יק מלשכת ההוצאה לפועל תל אביב הורה על זימון דיון וקבע שאין צורך בהתייצבות הנושים שהסכימו להסדר אך נדרשת התייצבות הנושים שהתנגדו.

לדיון התייצבו החייב, אשתו ובנותיו אך הנושים המתנגדים לא התייצבו.

להפגין חמלה

הרשם גיא סמולרצ'יק אישר את הסדר הנושים. הוא ציין שקיים שוויון מספרי בין המסכימים למתנגדים ומבחינת ערך הנשייה, שיעור הנשייה של הנושים המסכימים עומד על כ-34% ואילו שיעור נשייתם של המתנגדים גבוה יותר, ועומד על כ-66%.

הרשם ציין שלבית המשפט הדן בהליכי חדלות פירעון של יחידים ניתנה סמכות מפורשת לאישור הסדר בהעדר רוב מניין וערך בנסיבות מסוימות. סמכות זו אינה נמנית על רשימת הסמכויות שהוענקו לרשם חדלות הפירעון בהוצאה לפועל, אף שלא ברור מדוע שכן ככלל, המחוקק לא הבחין בין הליכי ההסדר בפני בית המשפט ובפני רשם חדלות הפירעון.

עם זאת, הרשם קבע שאינו נזקק לסמכות המפורשת בחוק וניתן לאשר את ההסדר בהישען על הוראות אחרות.

הוא ציין שהנושים המתנגדים לא עשו שימוש בזכות ההצבעה בתום לב ובדרך מקובלת, כנדרש בחוק. ראשית, הם לא התייצבו לישיבת ההסדר ובכך מנעו קיום דיון ענייני בהצעה. שנית, ההתנגדות הייתה לקונית, ללא נימוק ופירוט.

הרשם כתב שבאישור ההסדר יש אף לקחת בחשבון את הנסיבות המיוחדות של החייב, שלא נמצא חוסר תום לב בהסתבכותו בחובות ויש להפגין כלפיו חמלה.

בסופו של דבר אישר הרשם את ההסדר וקבע כי הוא ישלם 12,000 שקל במזומן ולאחר מכן 300 שקל למשך 36 חודשים ובסך הכל יעביר לנושים 22,800 שקל.

לא ניתן צו להוצאות.

להחלטה המלאה בתיק 801400-08-22

שמות ב״כ הצדדים לא צוינו בהחלטה

עו״ד אסף בן-חור עוסק/ת ב- חדלות פירעון
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

שתף פוסט:

Shopping Basket